DADAŞ Şeyh Sadrettin ÖZYAPAR (Neccar) Efendi | Türkülerle Erzurum

DADAŞ Şeyh Sadrettin ÖZYAPAR (Neccar) Efendi

DADAŞ Şeyh Sadrettin ÖZYAPAR (Neccar) Efendi
Bu haber 16 Kas 2017 Per 5:45 tarihinde eklendi.
mm
Paylaş:

Şeyh Sadrettin Efendi, Kadiri tarikatı Şettari kolu hülafasından Karazlı İsmail Hakkı Bey’in halifesidir. Elimizde bulunan divanındaki hal tercümesinde belirtildiği üzere 1317 ( M.1899-1900 ) tarihinde Erzurum Hacıcuma Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Pederi Ahmet Efendi, valideyi muhteremleri İzzet Hanım’dır. Dindar bir aileye mensup olan üstat, o gün pederinin arzusu doğrultusunda dini terbiye ile teçhiz edilip Mülkiye Mektebi’nden mezun olmuştur.
Kur-an’ı Kerim ve diğer İslami ilimlerde mahir bulunan Hoca Efendi İstiklal Muharebelerine de katılmıştır. Şeref madalyası sahibidir. 1937 senelerinde Erzurum silah fabrikalarında bir müddet çalışmış sonra tarikat Şeyhi’nin emirleri doğrultusunda İmamlık vazifesi alarak 23 yıl Perviz Oğlu Camii İmam Hatipliğini yürütmüştür. Diyanet teşkilatı kanunu gereği eski diploma ve tedrisatları yeterli bulmadığından Hoca Efendi istifa ederek Diyanet’ten ayrılmıştır. Hal ehli olan Hoca Efendi almış olduğu irşat görevini ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür.
Ailesi ile birlikte İstanbul’a göçmüş, Koca Mustafa Paşa semtindeki hane-i saadetlerinde hayat sürmüş 1982 tarihinde vefat ederek Edirne Kapı Çamlık Mezarlığına defnedilmiştir. Mezar taşındaki kitabede:
Ben ezelden duymuş idim ircii fermanını
Anın için sağlığımda terki dünya eyledim
Adıma Sedri demişler mahlesim neccar idi
Aslımı aslıma verdim cismimi ifna eyledim
Şeyh Sadrettin Efendi’nin torunlarından Yalçın Özyapar Beyefendi’nin Erzurum Asri Mezarlıkta ki aile kabristanında Şeyh Sadrettin Efendi’ye bir makam oluşturduğunu ve çevre düzenlemesi yaptırmış olduğunu gördük. Buradaki mezar taşında:

     Sadrettin Özyapar
D: 10.07 1901
Ö: 25.03.1982
Perviz Oğlu Camii imamıdır.
Kadri tarikatının halifesidir.
İstiklal gazisi
Mezar taşının alt satırlarında ise Edirne müdafaası komutanı büyük insan Mehmet Şükrü Paşa’nın kızı İzzet Hanım’ın evladı Sadrettin Özyapar dünyaya gelmiştir. Yani “Mehmet Şükrü Paşa’nın torunudur .”bilgileri mevcuttur.
Şeyh Sadrettin Efendi, diğer üstatları gibi kendileri de şairdir. Neccar mahlası ile yazmış olduğu şiirleri bir divanda toplanmıştır. Divanı torunları tarafından bastırılmıştır. Divanından bazı örnekler:

Pirim Hacı Osman Ol Cenap,
Müceddidi zaman ol kutbul aktab.

Nukta da gösterdi Rahi sevabı,
Deruni dilinde okur kitabı.

Pirim Alirıza şeyhi nurani,
Bildirdi ihvane sırrı Sübhani.

    Efendim Hakkı Bey canımın cani,
Gönüllerde vardır çok armağani.

    Onların halidir vasfi kelamım,
O kapıda aciz kemter Gulamım.
———

Ben Şettariyem Şettari dert içredir derman bana.
Bülbül tek eylerem zari: Sermaye El- Aman bana.

Okudum semme vechüllah: Şeriki yok birdir Allah,
Delilimiz Kul’hüvellah: Lübbi Kur’an bürhan bana.

Yolumuz Rahi Şettari: Mahveyler nefsi Gaddari,
Maksudumuz hak didari: Lutfeyleye Sübhan bana.

Biçare dertli NECCAR’ım Elde değil ihtiyarım,
Hakkı söyler bu güftarım: Dilden olur ferman bana.
——–

Gam çekme divane gönül: Allah’u kâfidir bana,
Yalvar o Sübhane gönül: Allah’u kâfidir bana.

     Halkı cihan taşlasalar: Kem söz ile haşlasalar,
İftiraya başlasalar: Allah’u kâfidir bana.

    Kimse bakmasa yüzüme: Kulak vermese sözüme,
Pendi kılarım özüme: Allah’u kâfidir bana.

    Gönlümdeki ahu zarım: Beni affeyle Settarım,
Aşk ile okur yazarım: Allah’u kâfidir bana.

    Bu dersi biz aşktan aldık: Meani bahrime daldık,
Sanma ağyare aldandık: Allah’u kâfidir bana.

    Ne olur lütfeyle kerem kanım: Hıfz eyle dini İmanım.
Hakka yalvarmaktır şanım: Allah’u kâfidir bana.

    NECCAR’ın istiyor cani: Ancak rızayı Rahmani,
Her dem zikr eyler lisani. Allah’ kâfidir bana.

SADRETTİN NECCAR- adı tarihlerde mülkiye mezunu olup,fabrikada maraongozluk yapmış patlamadan sonra ayrılarak imamlık yapmıştır.Yazdığı divanı, Hafız Osman Sevim Hocanının da okuduğu gazeller arasında yer almıştır.Hafız Osman Hocamız Kavak mahallesinden olup fabrikada terzilik yapmış,Zeki SEVİM,rahmetli Zakir ve Şakir Sevimin babalarıdır.
Hafız Şevket -Alkanat aĞ.bak.tam.Fab.sından emekli olan Rahmi Aklanatın babaları,Fikret Alkanatın dedesidir.Patlama sonrası Rahim Alkanat 13 yaşında işe başlatılmıştır.Hafız Şevket Ümmet oğullarından ZABİT SUBAYI Emin EFENDİNİN OĞLUDUR.

OLUR
Aşk aşıka devran olur,
Sahra-yı aşk meydan olur.
Aşk odına yanan aşık,
Dile düşer destan olur.

Aşk bülbülü gelse dile,
Can bülbülü konar güle,
Ya Hak çağırır aşk ile,
Vecde gelir sekran olur.

Dem-hanede mey nüş eder,
Sır-hanede sırgüş eder,
Çağlar akar cümbüş eder,
Her katre bir umman olur.

Can elinden bade içer,
Hak yolunda pervaz açar,
Aşk ile canana uçar,
Devran eder seyran olur.

Her kimde var aşk ateşi,
Neccar’ın ol öz kardeşi.
Hiç dinmemiş gözün yaşı,
Haktan sana İhsan olur.

 

Erzurum Silah Fabrikasında 1937 Temmuz ayında patlayan buhar kazanı sonrası şehit olan 4işçi daha sonra 26 yaralı işçilerden kaybettiklerimizin acısı ile 1937 yılında SADRETTİN NECCARIN YAZMIŞ OLDUĞU KOŞMA DESTAN DAN BİR KAÇ DÖRTLÜK……

Bin dokuzyüz otuz yedi senesi,
Bir kaza olduk ki gelmez beyane,
Fabrikada tuttuk matemi yası,
Tarihini yazdım ben bu destane,

Temmuzun altısı bir salı günü,
Nice insanların yandı deruni,
Semayı inletti afatın ünü
Bir seda çıktı ki doldu cihane…

Ol vakit müessir bir seda geldi.
Öyle sızlıyorki bağrımı deldi..
Hafız Şevket diyordu ki bana ne oldı,
Yaralıdan gördüm anda nişane..

Hasta bakıcıya götürdüm oni,
Çok yaralanmıştı nazik bedeni,
Yaralıdan gördüm onda nişane..

Ol zaman Hüseyin geldi bağırır..
Tevhit okur Allah,Allah çağırır.
Dedi ne oldi yaralerim ağırir.
Halimiz uğradi gayet yamene,

Yahyanın dizinde takat kalmadi,
Çokça çalıştılar hayat bulmadı..
Genç çocukdünyadan murat almadi,
Cemali benzer Yusuf Kenana,

Müştakı duvarla kaldırmış atmışi
Başını ayırmış beyni ni dağıtmış,
Biçare o anda ruh teslim etmiş,
Cümlemiz ağladık bu şirin cane.

Sadrettin Neccarım ol bab-ı aşkı
Açtım kitabı aşkı
Nuş eyledim şarab-ı aşkı..
Hızr-ı vakıt elinden ben kane kane…

 

 

Etiketler
Paylaş:
"DADAŞ Şeyh Sadrettin ÖZYAPAR (Neccar) Efendi" HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Şair-Yazar Şahin Karadağ;

Şeyh Sadrettin efendi, buradan okuduğum kadarıyla dervişliği yanında şairliği de ileri derecede mümtaz bir kişilikmiş.


12.02.2018 18:05
HEMEN YORUM YAP

img

BU HABERLER DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR!

Dadaş Suat IŞIKLI (TRT Saz sanatçısı)
Suat Işıklı 1934 yılında Erzurum’da Dünyaya geldi. İlk ve orta...
Dadaş Hakim DOĞAN (THM Ses ve Saz Sanatçısı)
4 mart 1989 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir.Küçük yaslarda  babasının öğrettiği...
DADAŞ Aşık Oltu’lu İhsan’i  (Mevlüt Çalışkan)
1900-1991. Oltu’nun Sütkans (şimdiki adı Duralar) köyünde doğdu. Asıl adı...
DADAŞ Mehmet TAŞTAN (Hukukçu-Şair )
 1967 Erzurum doğumlu.1984′te Erzurum Lisesi’ni bitirdi. 1988′de Marmara Üniversitesi Hukuk...