Dadaş Albay Salim İLKUÇAN | Türkülerle Erzurum

Dadaş Albay Salim İLKUÇAN

Dadaş Albay Salim İLKUÇAN
Bu haber 20 Eki 2018 Cts 5:31 tarihinde eklendi.
mm
Paylaş:

1879 yılında Erzurum’ da doğdu. 1899-1901 yılları arasında Harp Okulu’nda öğrenimini tamamladıktan sonra “Sahra Topçu Subayı” olarak mezun oldu. 1910 yılında Alman Ordusu’nda incelemelerde bulunmaya giden bir Askerî Heyet’e dahil olan Salim Bey, bu inceleme gezisi sırasında kendi isteği ile bir Alman balonunda uzunca bir süre uçuşa katılarak havacı olmaya karar verdi.
Tayyare Makinist Mektebi ilk müdürü Salim İlkuçan (Albay)

Tayyare Makinist Mektebi ilk müdürü Salim İlkuçan (Albay)

Havacılığa olan büyük ilgisi baskın gelerek 1912 yılında hava sınıfına geçerek, ilk havacılarımız arasına girdi. Trablusgarp Savaşı’nda Paris’ te görevli bulunduğu sırada İstanbul’dan gelen emir üzerine, 1912 yılında REP Uçak Fabrikası Okulu’nda pilotaj eğitimi görerek Fransızlar’ın 1044’üncü, Türk Havacılığının ise 6 no’ lu pilot brövesini aldı.Balkan Savaşı sırasında Yeşilköy Hava Okulunda görevliyken, Kırklareli’nde 2’nci Kolordu Komutanlığı emrinde kurulan Tayyare Bölük Komutanlığına atandı.

Tayyare makinist mektebinin dershane binası.

Tayyare makinist mektebinin dershane binası.

18 Ekim 1913 tarihinde, Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey ile birlikte Marmara Denizini havadan aşan ilk Türk Pilotu olan Salim İLKUÇAN; Yzb. Fethi, Yzb. Sadık ve Tğm. Nuri Bey’lerin şehadeti üzerine yarım kalan Kahire uçuşunu, Rasıt Kur.Yzb. Kemal Bey’ le birlikte tamamlayarak Tunç Hava Seyahat Madalyası kazandı.

Tayyare makinist mektebinin idare binası.

Tayyare makinist mektebinin idare binası.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’ ne atanan Salim Bey’in görevine katılmak üzere bindiği gemi, Karadeniz’ de seyir hâlinde iken 24 Ekim 1914 tarihinde Ruslar tarafından batırılarak esir düştü ve Sibirya’da altı yıl esir kalarak, Vladivostok şehri üzerinden kaçmayı başarıp 1921 yılında yurda döndü.

22 Mart 1922 tarihinde Adana’ daki Hava Okulu Müdürlüğüne atanmış, ilk etapta 15’ e yakın küçük zabit ve sivil uçucu yetiştirmiş ve Kurtuluş Savaşı yıllarında pilot ihtiyacının giderilmesinde büyük katkılarda bulunmuştur. 1923 yılı içerisinde İzmir’ in kurtuluşundan sonra Seydiköy’ de 30 mevcutlu uçucu subay öğrenci ile buradaki Tayyare Mektebi’nin Müdürlüğünü yapmıştır. 1924 yılında 1’inci Şube Müdürlüğüne, daha sonra da 2’nci Ordu Tayyare Mütehassıslığına atanmıştır. 1926 yılı Aralık ayında Türk Tayyare Cemiyeti tarafından kurulan Yeşilköy Uçak Makinist Okulu’ nda ve daha sonra Eskişehir Hava Okullar Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Albay rütbesinde iken 20 Temmuz 1937’ de emekli olan ve 4 Aralık 1937 tarihinde de vefat eden Albay Salim İLKUÇAN, Hava Seyahat Madalyası’ nın yanında, Birinci Dünya Savaşı sonunda verilen Harp Madalyası ve Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği başarılardan dolayı da İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir.

TAYYARE MAKİNİST MEKTEBİNİN AÇILMASI

23 Nisan 1926 tarihinde İstanbul, Yeşilköy’de Tayyare Makinist Mektebi açıldı. Yeşilköy hem bir havacılık merkezi idi, hem de Lozan Antlaşması gereği boğazların 15 km. etrafına askeri tesis yapılamıyordu. Okulun sivil olması da sağlanarak, Türk Tayyare Cemiyeti’ne (T.Ta.C.) bağlı bir oluşumla birçok sorun aşılmış oldu. Ayrıca okulun yönetiminde görev alacak olan subaylar da sivil görev yapacaklardı. Bunlar Okul Müdürü Yarbay Salim (İlkuçan) ve Müdür Yardımcısı Yüzbaşı Avni (Okar) idi.

Tayyare Makinist Mektebi

Tayyare Makinist Mektebi

Tayyare Makinist Mektebinden ilk iki yıl 200 öğrenci eğitim aldı. Bu öğrencilerden iki yılda 172 kişi makinist olarak mezun oldular. 15 Eylül 1928 tarihinden sonra makinist okulunun giderleri yine eskisi gibi T.Ta. C. tarafından karşılanmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı  “Yeşilköy Hava Gedikli Küçük Zabit Makinist Mektebi” adı ile eğitime devam etti. Eğitim süresi iki yıla çıkartılan okuldan astsubay makinistler mezun olmaya başladı. 1935 yılına kadar İstanbul’da eğitime devam edildikten sonra, 2 Eylül 1935 tarihinde okul Eskişehir’e alındı. Bu gelişmeden sonra Fransız öğretmenler ülkelerine döndüler. Bu tarihten sonra eğitim Türk öğretmenler tarafından verilmeye devam edildi. 

 

SALİM İLKUÇAN’IN KONUŞMASI

23 Nisan 1926 tarihinde İstanbul / Yeşilköy’de açılan “Tayyare Makinist Mektebi”nin ilk Müdürü Salim İlkuçan’ın öğretim yılı içersinde yaptığı bir konuşma.

“Makine kuvvetinin her gün biraz daha inkişaf eden kudret ve azametini hayretle takip etmekte olan insanlar, içinde yaşadığımız asrın ismine “makine asrı” diyorlar. Canlı mahlûkattan uzun emeklerle ve bin müşkülatla elde ettiğimiz kuvvetin bin mislini makine sayesinde kolayca temin edebilmek, beşeriyetin kazandığı zaferlerin en mühimlerinden biridir. Bir makinistin kıymetini takdir edebilmek için, makine kuvvetinin bu harikulade ehemmiyetini düşünmek kâfidir. Bir ziraat memleketi olan bu güzel topraklarımızdan istifade için makinenin bizce derecesi kıymeti muzaaftır. Bilhassa asri ordularda artık hayvan terk edilmiş, toplar traktörlerle, makineli tüfekler kamyonlarla, hücum arabaları yine makinelerle cer edilmektedir. Her türlü arazide yürüyen otoların binlerce ton patlayıcı maddeyi cephenin bir tarafından diğer tarafına taşıdıkları görülmektedir.

Tayyare Cemiyeti, mektebi tesis ederken Fransa Tayyare Makinist Mektebini örnek ittihaz etti. Fransa’dan bir talim heyetini getirtti ve mektep 23 Nisan 1926’da Yeşilköy’de başladı.

Tayyare Cemiyeti, mektebi tesis ederken Fransa Tayyare Makinist Mektebini örnek ittihaz etti. Fransa’dan bir talim heyetini getirtti ve mektep 23 Nisan 1926’da Yeşilköy’de başladı.

Tayyarenin asrın en yeni nakliye vasıtası ve milletlerin en mükemmel silahı olmasına nazaran, bir tayyare makinisti, mesleğinin en ince teferruatını kavramış olmalıdır. Bu itibarla bir tayyare makinisti, makineye taalluk eden bütün işlerde muvaffak olabilecek bir kabiliyette yetişir. Bir tayyare makinisti aynı zamanda mükemmel bir traktörcü, bir şoför ve bir fabrika unsuru olabilir. Her türlü makineyi tamire kudreti vardır. Elektrik tesisatını ibare ve tanzim eyleyebilir.

Makinistin tayyare üzerinde oynadığı role dair mütalaa serdi lüzumsuzdur. Makinistsiz tayyare, durmuş bir saatten farksızdır. Bir tayyarenin en ağır yükü makinistin omzundadır. Uzun yorgunluklardan çıkan makine, onun ihtimamkar ve müşfik parmakları arasında temizlenmeye, silinmeye, tamir edilmeye (bir insanın yıkanmaya muhtaç olduğu kadar) ihtiyaç hisseder

Etiketler
Paylaş:
"Dadaş Albay Salim İLKUÇAN" HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Bu konuya hiç yorum yapılmadı.
HEMEN YORUM YAP

img

BU HABERLER DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR!

Dadaş Suat IŞIKLI (TRT Saz sanatçısı)
Suat Işıklı 1934 yılında Erzurum’da Dünyaya geldi. İlk ve orta...
Dadaş Hakim DOĞAN (THM Ses ve Saz Sanatçısı)
4 mart 1989 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir.Küçük yaslarda  babasının öğrettiği...
DADAŞ Aşık Oltu’lu İhsan’i  (Mevlüt Çalışkan)
1900-1991. Oltu’nun Sütkans (şimdiki adı Duralar) köyünde doğdu. Asıl adı...
DADAŞ Mehmet TAŞTAN (Hukukçu-Şair )
 1967 Erzurum doğumlu.1984′te Erzurum Lisesi’ni bitirdi. 1988′de Marmara Üniversitesi Hukuk...